A A A

Aneta Szaron-Bednarska - psycholog, absolwentka UMCS w Lublinie ze specjalizacją z psychologii klinicznej. Ukończyła certyfikowane przez PTP 4-letnie studia podyplomowe Psychoterapii na Krakowskim Uniwersytecie Jagiellońskim Collegium Medicum. W pracy terapeutycznej stosuje podejście integracyjne łączące różne techniki pracy. Jest pod stałą superwizją indywidualną i grupową.

W Poradni TOP prowadzi:

  1. diagnozę psychologiczną trudności emocjonalno-społecznych dzieci od 7 r.ż. 
  2. indywidualne konsultacje wychowawcze dla rodziców 
  3. psychoterapię indywidualną dzieci i młodzieży z trudnościami emocjonalno-społecznymi (niską samooceną, zmagających się z różnymi zaburzeniami lękowymi, problemami psychosomatycznymi, obniżonym nastrojem, mających trudności w kontaktach z innymi) 
  4. indywidualne konsultacje psychologiczne oraz grupę wsparcia w sytuacji okołorozwodowej 
  5. warsztaty i indywidualne wsparcie dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną i problemami emocjonalnymi 
  6. warsztaty umiejętności wychowawczych dla rodziców