A A A

Aneta Szaron-Bednarska - psycholog, absolwentka UMCS w Lublinie ze specjalizacją z psychologii klinicznej. Ukończyła certyfikowane przez PTP 4-letnie studia podyplomowe Psychoterapii na Krakowskim Uniwersytecie Jagiellońskim Collegium Medicum. W pracy terapeutycznej stosuje podejście integracyjne łączące różne techniki pracy. Jest pod stałą superwizją indywidualną i grupową.

W Poradni TOP prowadzi:

1. diagnozę psychologiczną trudności emocjonalno-społecznych dzieci od 7 r.ż.

2. indywidualne konsultacje wychowawcze dla rodziców

3. psychoterapię indywidualną dzieci i młodzieży z trudnościami emocjonalno-społecznymi (niską samooceną, zmagających się z różnymi zaburzeniami lękowymi, problemami psychosomatycznymi, obniżonym nastrojem, mających trudności w kontaktach z innymi)

4. indywidualne konsultacje psychologiczne dla rodziców w sytuacji okołorozwodowej

5. indywidualne wsparcie dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną i problemami emocjonalnymi

6. terapię rodzinną