A A A

Akademia Sześciolatka

Cele:

 1. Wspieranie rozwoju umiejętności szkolnych - zajęcia z terapii pedagogicznej 
  • rozwój funkcji wzrokowych, słuchowych, językowych, koncentracji uwagi, trening pamięciowy 
 2. Zajęcia grafomotoryczne (usprawnianie ręki) 
 3. Rozwijanie umiejętności społecznych przydatnych w edukacji wczesnoszkolnej, takich jak: 
  • umiejętności współpracy w grupie, 
  • podporządkowywania się regułom grupowym, 
  • wyrażania trudnych emocji w sposób, który nie rani innych 
  • funkcjonowanie w grupie i nawiązywanie relacji społecznych 
  • pokonywanie własnej nieśmiałości, rozwój umiejętności prezentowania siebie na forum grupy 
  • rozwijanie poczucia własnej wartości, poznawanie własnych mocnych stron 
 4. Rozwijanie dojrzałości szkolnej 
  •  motywacja do pracy i pokonywania trudności, 
  • kształtowanie obowiązkowości, 
  • radzenie sobie ze stresem 
  • rozumienie i kontrola ekspresji emocji

Opis zajęć

Zajęcia przeznaczone są dla dzieci sześcioletnich, przygotowujących się do pójścia do szkoły oraz dzieci z odroczonym obowiązkiem szkolnym. Zajęcia prowadzone są w formie warsztatowej w małej, kilkuosobowej grupie.

Zajęcia z dziećmi zakończą się w maju 2023 roku. W czerwcu rodzice będą zaproszeni na spotkania podsumowujące udział dziecka w warsztatach, omawiające postępy oraz ewentualne cele dalszej pracy (wskazówki dla rodziców i opiekunów).

Czas trwania: październik 2022 – maj 2023, piątki godz. 10.30-11.30, sala 112

Odbiorcy: dzieci wymagające opieki psychologiczno – pedagogicznej przed rozpoczęciem nauki w szkole podstawowej.

Zajęcia przeznaczone są dla dzieci 6 – letnich.

Prowadzące: 

Hanna Szepietowska – psycholog, 

Anna Chrzanowska - psycholog  

 

 

Rok szkolny 2022/2023