A A A

Terapia funkcji poznawczych Instrumental Enrichment (IE)

Adresaci:

Zajęcia przeznaczone są dla dzieci w wieku od 5 lat z trudnościami w uczeniu się, specyficznymi trudnościami szkolnymi, problemami w zakresie koncentracji uwagi, nieharmonijnym rozwojem intelektualnym, obniżoną sprawnością intelektualną.

Cele zajęć:

Tworzenie i wzmacnianie poznawczych strategii i umiejętności potrzebnych do rozwiązywania zadań i problemów. Stymulacja rozwoju poznawczego, wspomaganie funkcji poznawczych zaangażowanych w proces uczenia się.

Termin: rok szkolny 2023/24 w poniedziałki i środy

Prowadząca: mgr Agnieszka Gierasimiuk – psycholog. Zgłoszenia bezpośrednio u prowadzącego.

Udział w zajęciach poprzedzony będzie wywiadem z rodzicem, analizą wyników badań psychologicznych, pedagogicznych lub przeprowadzeniem badań psychologicznych


Rok szkolny 2023/2024