A A A

Terapia funkcji poznawczych Instrumental Enrichment (IE)

Adresaci: Zajęcia przeznaczone są dla dzieci w wieku od 6 lat z trudnościami w uczenia się, specyficznymi trudnościami szkolnymi, problemami w zakresie koncentracji uwagi, nieharmonijnym rozwojem intelektualnym, obniżoną sprawnością intelektualną.

Cele zajęć: Tworzenie i wzmacnianie poznawczych strategii i umiejętności potrzebnych do rozwiązywania zadań i problemów. Stymulacja rozwoju poznawczego, wspomaganie funkcji poznawczych zaangażowanych w proces uczenia się.

Termin: rok szkolny 2022/2023 w środy 

Prowadząca mgr Agnieszka Gierasimiuk – psycholog.

Zgłoszenia: bezpośrednio u prowadzącego. 

Udział w zajęciach poprzedzony będzie wywiadem z rodzicem, analizą wyników badań psychologicznych, pedagogicznych lub przeprowadzeniem badań psychologicznych.

 

Rok szkolny 2022/2023