A A A

Grupa terapeutyczna dla młodzieży (15-17 lat)

Dla kogo:  

Dla młodzieży w wieku 15-17 lat, mającej:

  • trudności w radzeniu sobie z emocjami 
  • obniżony nastrój, smutek, zaniżone poczucie własnej wartości, lęk, osamotnienie 
  • trudności z komunikacją i relacjami w grupie rówieśniczej 
  • problemy w szkole (np. trudności w relacjach z nauczycielem, brak motywacji do nauki) 
  • problemy w środowisku rodzinnym (np. trudności w komunikacji z rodzicami, rozwód rodziców)

Cel:

  • uzyskanie wglądu i nazwanie problemów 
  • zmiana sposobu myślenia o sobie 
  • budowanie relacji interpersonalnych 
  • wsparcie ze strony grupy terapeutycznej

Grupa terapeutyczna polega na wymianie myśli, uczuć, pracy nad komunikacją, ćwiczeniu umiejętności interpersonalnych. Praca w grupie stwarza możliwość poznania siebie, dostrzeżenia podobieństw z innymi uczestnikami, zmniejszenia poczucia osamotnienia i niezrozumienia.

Ta forma pracy zakłada długoterminowość – obecność w zajęciach każdego uczestnika ma wpływ na pracę całej grupy, dlatego tak ważne jest wywiązanie się z deklaracji uczestnictwa, planowanie pozostałych swoich zajęć w innych terminach niż termin spotkań grupy oraz informowanie o nieobecności w przypadku choroby. W przypadku dwóch nieobecności bez informacji uznajemy, że uczestnik zrezygnował z dalszego udziału w grupie i zwalnia miejsce.

Grupa może mieć charakter półotwarty - można dołączyć do niej w trakcie jej trwania, w sytuacji gdy któryś z uczestników kończy pracę i jeśli grupa wyrazi zgodę.

Czas trwania: poniedziałki, godz. 16-18

Miejsce: Poradnia Top ul. Raszyńska 8/10, Warszawa, sala nr 3 na parterze

Przeznaczenie: rodzice i młodzież (z terenu Warszawy)

Forma zajęć: grupa półotwarta Liczebność grupy: do 10 osób

Prowadzące: mgr Justyna Marzec – psycholog, psychoterapeuta, Aneta Szaron-Bednarska – psycholog, psychoterapeuta

Zgłoszenia: telefonicznie u prowadzących: Tel. 22 822 36 01, 22 822 06 11, 22 822 60 47 wewn.115 lub przez sekretariat 22 822 77 17
Rozpoczęcie zajęć poprzedza konsultacja rodzica i uczestnika z osobami prowadzącymi w celu zapoznania się z potrzebami dziecka, jego trudnościami i oczekiwaniami oraz ustalenia najlepszej formy pomocy dziecku.


Prowadzący zastrzegają sobie możliwość zmiany programu, formy pracy (ze względu na sytuacje epidemiologiczną) oraz dostosowania do dynamiki i potrzeb grupy.

 

Rok szkoly 2022/2023