A A A

ZAJĘCIA GRUPOWE: JOGOPEDIA*

Osoby prowadzące: Ewa Jurkiewicz – logopeda, pedagog Aleksandra Paderewska – pedagog specjalny

Założenia programu

Uczenie się, myślenie, twórczość i inteligencja to procesy całego ciała, a nie tylko mózgu. W związku z tym aby myśleć, tworzyć, uczyć się i efektywnie komunikować się – dzieci muszą się ruszać. Projekt zakłada połączenie ćwiczeń jogi z ćwiczeniami z zakresu terapii logopedycznej i pedagogicznej. Podczas zajęć dzieci będą „bawić się” w jogę, wykonując ćwiczenia ruchowe, słuchowe, oddechowe, słowne, muzyczne i artykulacyjne, by rozwijać mowę i możliwie najwięcej umiejętności poznawczych, jak również takich procesów myślowych, które gwarantują w przyszłości osiągnięcie dobrych wyników w nauce. Twórcza praca z asanami, opowieści jogiczne w których dzieci biorą aktywny udział, dobrze wpływają na pamięć, pobudzają wyobraźnię, uczą koncentracji uwagi, rozwijają kreatywność, wyposażają dzieci w umiejętności interpersonalne. Sekwencja ćwiczeń dobranych do możliwości fizycznych dzieci, opartych na pozycjach wzmacniających ciało i zwiększających poczucie równowagi, uzupełnione inspirującą i pobudzającą wyobraźnie opowieścią usprawniają ciało, aktywują system nerwowy, rozładowują napięcia wywołane stresem, podnoszą energię. Dzieci na zajęciach mają też przestrzeń, aby doświadczać siebie poznając uważność, stan relaksacji oraz możliwości fizyczne swojego organizmu.

Cele

  • rozwój świadomości ciała, prawidłowej postawy, siły, elastyczności, koordynacji, a także pewności siebie, wewnętrznego spokoju i równowagi, zdolności koncentracji, uważności i wyobraźni 
  • poprawa koncentracji i nauka dłuższego skupiania uwagi 
  • stymulacja funkcji słuchowo – językowych ważnych dla procesu czytania i pisania 
  • usprawnianie aparatu artykulacyjnego, korygowanie wad wymowy 
  • nauka relaksowania się i budowania świadomości oddechu 
  • rozwijanie kompetencji emocjonalno-społecznych, tj: nawiązywania i podtrzymywania relacji z rówieśnikami , akceptacji siebie i innych, zaufania do samego siebie, wzrostu poczucia własnej wartości, komunikacji, wyrażania własnego zdania, zdolności wykorzystania własnych mocnych stron 
  • uczenie akceptacji wyboru dokonanego przez inną osobę 
  • uczenie rozpoznawania mowy ciała: gesty, mimika, emocje, rozpoznawanie podstawowych emocji u siebie i u innych i w określonej sytuacji

Uczestnicy

Program skierowany jest do dzieci w wieku 7-9 lat z deficytami w zakresie rozwoju psychoruchowego oraz komunikacji i mowy (m.in. dzieci w stosunku do których odraczany był/jest obowiązek szkolny, które wykorzystały już możliwość pomocy poradni w ramach WWR), zajęcia grupowe dla 5-7 osób

Termin realizacji: 04.10.2022. – 20.06.2023

Harmonogram zajęć

I SEMESTR

04.10.2022 ( wtorek) godz. 17.00 – 18.00

11.10.2022 ( wtorek) godz. 17.00 – 18.00

18.10.2022 ( wtorek) godz. 17.00 – 18.00

25.10.2022 ( wtorek) godz. 17.00 – 18.00

08.11.2022 ( wtorek) godz. 17.00 – 18.00

15.11.2022 ( wtorek) godz. 17.00 – 18.00

22.11.2022 ( wtorek) godz. 17.00 – 18.00

29.11.2022 ( wtorek) godz. 17.00 – 18.00

06.12.2022 ( wtorek) godz. 17.00 – 18.00

13.12.2022 ( wtorek) godz. 17.00 – 18.00

20.12.2022 ( wtorek) godz. 17.00 – 18.00

03.01.2023 ( wtorek) godz. 17.00 – 18.00

10.01.2023 ( wtorek) godz. 17.00 – 18.00

17.01.2023 ( wtorek) godz. 17.00 – 18.00

24.01.2023 ( wtorek) godz. 17.00 – 18.00

31.01.2023 ( wtorek) godz. 17.00 – 18.00

07.02.2023 ( wtorek) godz. 17.00 – 18.00

II SEMESTR

28.02.2023 ( wtorek) godz. 17.00 – 18.00

07.03.2023 ( wtorek) godz. 17.00 – 18.00

14.03.2023 ( wtorek) godz. 17.00 – 18.00

21.03.2023 ( wtorek) godz. 17.00 – 18.00

28.03.2023 ( wtorek) godz. 17.00 – 18.00

04.04.2023 ( wtorek) godz. 17.00 – 18.00

11.04.2023 ( wtorek) godz. 17.00 – 18.00

18.04.2023 ( wtorek) godz. 17.00 – 18.00

25.04.2023 ( wtorek) godz. 17.00 – 18.00

09.05.2023 ( wtorek) godz. 17.00 – 18.00

16.05.2023 ( wtorek) godz. 17.00 – 18.00

23.05.2023 ( wtorek) godz. 17.00 – 18.00

30.05.2023 ( wtorek) godz. 17.00 – 18.00

06.06.2023 ( wtorek) godz. 17.00 – 18.00

13.06.2023 ( wtorek) godz. 17.00 – 18.00

20.06.2023 ( wtorek) godz. 17.00 – 18.00

 

*nazwa jogopedia jest autorstwa Małgorzaty Stelmach - Lewandowskiej

 

Rok szkolny 2022/2023