A A A

Kamil Jaworski - doktor psychologii, psycholog dziecięcy, absolwent Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego o specjalności psychologia kliniczna dziecka.

W Poradni TOP zajmuje się diagnozą i orzecznictwem dzieci i młodzieży z wadą słuchu. Prowadzi również konsultacje indywidualne skierowane do rodziców i pedagogów w związku z trudnościami w uczeniu się oraz problemami adaptacyjnymi i emocjonalnymi.

W bieżącym roku szkolnym będzie współprowadził warsztaty wspierające harmonijny rozwój emocjonalny dzieci z klas III-VI.