A A A

Diana Wyrębek Walters - psycholog, psychoterapeutka poznawczo-behawioralna w trakcie szkolenia, diagnostka.

Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego oraz Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.

W Poradni TOP zajmuje się diagnozą psychologiczną dzieci z klas 1-8 (diagnoza poziomu rozwoju intelektu, spektrum autyzmu, ADHD) oraz terapią dzieci i młodzieży w wieku 10-15 lat zmagających się z odczuwanym lękiem, obniżonym nastrojem, trudnościami relacyjnymi oraz z niskim poczuciem własnej wartości.

 

Prowadzi również indywidualne konsultacje wychowawcze i porady psychoedukacyjne dla rodziców oraz grupy rozwojowe dla dzieci i młodzieży.