A A A

Wioletta Janczara: psycholog, tyflopedagog, surdopedagog. Absolwentka psychologii Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie, specjalność psychologia kliniczna i neuropsychologia. Ukończyła podyplomowe studia „Diagnoza i Terapia Neuropsychologiczna” na UMSC w Lublinie. Posiada kwalifikacje z oligofrenopedagogiki.

W Poradni TOP zajmuje się diagnozą psychologiczną dzieci i młodzieży oraz terapią funkcji poznawczych.

 

Oferta zajęć terapeutycznych

  1. Zajęcia indywidualne- terapia funkcji poznawczych dla dzieci 5-10 z niższym niż przeciętnym poziomem inteligencji lub niepełnosprawnością intelektualną stopnia lekkiego. Warunek zakwalifikowania- aktualna diagnoza psychologiczna i gotowość dziecka do podejmowania kontaktu zadaniowego.
  2. Terapia neuropsychologiczna dla dzieci i młodzieży 6- 18 lat. Warunek zakwalifikowania- aktualna diagnoza neuropsychologiczna stwierdzająca obecność deficytów neuropsychologicznych.