A A A

„Szkoła na TAK” - warsztaty edukacyjno- terapeutyczne

Program warsztatów:

Czas trwania: II semestr roku szk. 2023/24, czwartki g. 13-14, rozpoczęcie zajęć 8.02.2024r.

Miejsce: Poradnia TOP, ul. Raszyńska 8/10, Warszawa

Przeznaczenie: dzieci z klas I i II szkoły podstawowej Forma zajęć: grupa zamknięta Liczebność grupy: do 3 osób

Prowadzące: mgr Zuzanna Jankowska- psycholog, mgr Bogumiła Kosowska- psycholog, surdopedagog

Zgłoszenia: ZJankowska@eduwarszawa.pl, BKosowska@eduwarszawa.pl

Dla kogo:

Dla dzieci w wieku 6-8 lat:

 • uczęszczających do szkół podstawowych ogólnodostępnych lub integracyjnych,
 • mających trudności adaptacyjne,
 • nie mających innych zajęć tego typu,
 • gdy rodzic widzi potrzebę wsparcia dziecka w adaptacji w nowym środowisku szkolnym.

Cel:

 • oswajanie dzieci z grupą rówieśniczą,
 • rozwijanie umiejętności społecznych, komunikacyjnych,
 • wzrost pewności siebie,
 • wsparcie rozwoju emocjonalnego dziecka;
 • ćwiczenie koncentracji uwagi;
 • wspieranie nauki pisania i czytania;
 • rozwijanie kompetencji rodzicielskich.

Zajęcia edukacyjno- terapeutyczne polegają na wsparciu dzieci z klas I-ch i II-ch, u których występują potencjalne trudności w adaptacji w nowym środowisku, trudności z koncentracją uwagi w dużej grupie klasowej. W małej grupie będziemy uczyć się budować relacje z rówieśnikami, rozpoznawać uczucia i radzić sobie z różnymi emocjami i sytuacjami. Zajęcia zawierać będą również elementy terapii pedagogicznej, wspierając dzieci w nauce czytania i pisania. W ramach zajęć oferujemy konsultacje dla rodziców.

Prowadzące zastrzegają sobie możliwość zmiany programu zajęć.