A A A

Agnieszka Ciesielska -  wicedyrektor Poradni, pedagog specjalny – logopeda (absolwentka Wyższej Szkoły Pedagogiki Specjalnej w Warszawie) oraz psycholog (absolwentka Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie).

W Poradni TOP zajmuje się diagnozą i terapią logopedyczną dzieci. Prowadzi diagnozę psychologiczną i pedagogiczną dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym.

Posiada uprawnienia do wykonywania badań testami: IDS, IDS-P, IDS-2, SB-5, PU-1.