Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna

TOP

A A A

 

Informacje o projekcie pn. „Warszawski dobrostan psychiczny dla rodziców, nauczycieli i specjalistów pracujących z dziećmi i młodzieżą”

Wartość dofinansowania: 91 900 PLN

Wkład własny: 24 450 PLN

 

Celem projektu jest zadbanie o holistycznie rozumiany dobrostan rodziców, nauczycieli
i specjalistów – poprawę jakości życia, wzrost wiedzy i doskonalenie wielu umiejętności.

W projekcie zaplanowano udział 827 uczestników.

Projekt przewiduje 26 różnorodnych form działania(warsztaty, wykłady, webinary). Aby dotrzeć do jak największej liczby odbiorców będzie realizowany przez 10 dzielnicowych poradni psychologiczno-pedagogicznych i trzy poradnie specjalistyczne, które zasięgiem obejmują całą Warszawę.

Lista poradni biorących udział w projekcie:

Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych nr 1

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr  2

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr  4

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr  11

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 12

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr  15

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 17

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr  20

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr  21

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 24

SPPP Uniwersytet dla Rodziców

SPPP OPTA

SPPP TOP