A A A

Marlena Kurowska - pedagog specjalny (surdopedagog), logopeda, terapeuta SI, doktor nauk humanistycznych, absolwentka Wyższej Szkoły Pedagogiki Specjalnej w Warszawie. 

W Poradni prowadzi konsultacje diagnostyczne, zajęcia stymulujące rozwój mowy i języka u dzieci z dysfunkcjami mózgowymi (przede wszystkim z tzw. alalią, afazją rozwojową - niedokształceniem mowy pochodzenia korowego) i z opóźnionym rozwojem mowy.