A A A

KONSULTACJE RODZINNE POD KĄTEM TERAPII RODZINNEJ W RAMACH „LATA W MIEŚCIE”

Konsultacje rodzinne skierowane są do rodzin, którym sugerowana jest terapia rodzinna.

Konsultacje rodzinne są wstępną rozmową terapeutyczną z całą rodziną, która mają na celu rozeznanie się w podstawowych trudnościach w rodzinie oraz ustalenie wspólnie z rodziną sposobów pomocy.

Na podstawie wstępnych 2 lub 3 konsultacji ustala się motywację członków rodziny do udziału w terapii oraz bada się wskazana do terapii rodzinnej.

Terapia rodzinna jest metodą leczenia w sytuacji, w której ktoś z rodziny, najczęściej dziecko przejawia zaburzenia emocjonalne. Jest również rodzajem dialogu terapeutów ze wszystkimi członkami rodziny o tym, jak wyjść z kryzysu, w którym się znaleźli. W toku terapii terapeuci pomagają rodzinie zrozumieć rożnego rodzaju przekazy pokoleniowe, które często są przyczyną zaburzeń emocjonalnych. Terapeuci nie oceniają i nie osądzają, a jedynie w atmosferze współpracy i zrozumienia starają się pomóc rodzinie ustalić przyczyny problemu oraz znaleźć jak najlepsze rozwiązanie w sytuacji kryzysowej.

Terapia rodzinna jest skuteczną metodą terapii, ponieważ wprowadza zmiany nie tylko w funkcjonowaniu psychiki dziecka, ale także rodziców, co ma podstawowe znaczenie dla funkcjonalności rodziny i może mieć wpływ na funkcjonowanie jej członków w innych strukturach społecznych. Terapia rodzinna polega na spotkaniach całej rodziny z terapeutą. Spotkania trwają 1,5 godziny i odbywają się raz na trzy tygodnie.

Prowadzona jest przez dwóch terapeutów.

Prowadzący :

  • Małgorzata Świć,
  • Justyna Marzec,
  • Aneta Szaron – Bednarska,
  • Konrad Lewandowski

Zapisy telefoniczne u prowadzących: centrala 22/ 822-60-47; 822-36-01; 822-06-11 wew. 114 lub 115

 


Wakacje 2024