A A A

Wakacyjne diagnozy i trening słuchowy metodą Warnkego

(dla uczniów klas 2-8)

Czas trwania:

od 22 do 26 lipca 2024 oraz od 19 do 30 sierpnia 2024

Miejsce:

Poradnia Top ul. Raszyńska 8/10, Warszawa, sala nr 106 I piętro

Przeznaczenie:

Dzieci i młodzież w wieku 8-14 lat (z terenu Warszawy)

Forma zajęć: diagnozy i terapia indywidualna

Prowadzące:

  • Joanna Tokarska – psycholog,
  • Agnieszka Mazurek - Krencik – psycholog

Zgłoszenia:

telefonicznie u prowadzących: Tel. 22 822 36 01, 22 822 06 11, 22 822 60 47 wewn.106 lub przez sekretariat 22 822 77 17

Dla kogo:

Dla dzieci i młodzieży mającej trudności w zakresie:

  • sprawnego czytania i pisania (dysleksja)
  • czytania ze zrozumieniem,
  • koncentracji uwagi,
  • rozumienia mowy w trudnych warunkach akustycznych,
  • szybkości zapamiętywania i odtwarzania informacji.

Cel:

  • Określenie poziomu automatyzacji przetwarzania bodźców słuchowych, wzrokowych.
  • Poprawa sprawności wyższych funkcji słuchowych w oparciu o plastyczność centralnego układu nerwowego

Rozpoczęcie zajęć poprzedza konsultacja rodzica i uczestnika z osobami prowadzącymi w celu zapoznania się z potyrzebami dziecka

 

Wakacje 2024