A A A

Barbara Skrzyńska - logopeda, surdopedagog. Absolwentka Wyższej Szkoły Pedagogiki Specjalnej w Warszawie.

W Poradni zajmuje się diagnozą i terapią logopedyczną dzieci i młodzieży z różnymi formami zaburzeń mowy:

  • niedokształceniem/opóźnieniem rozwoju mowy z powodu uszkodzenia narządu słuchu,
  • opóźnionym rozwojem mowy
  • dyslalią.

Jest członkiem Zespołu Orzekającego ds. dzieci i młodzieży z wadami słuchu. 

Obecnnie nie prowadzi zajęć.