A A A

WCZESNE WSPOMAGANIE PŁYNNOŚCI MÓWIENIA (WWPM)

Program Wczesnego Wspomagania Płynności Mówienia (WWPM) to kompleksowe działania terapeutyczne wspierające jąkające się dziecko z uwzględnieniem ścisłej i konsekwentnej współpracy z rodzicami.

Ogólny program WWPM:

  • terapia logopedyczna – uwzględniająca metody upłynniania mowy jak i modelujące postawy wobec mówienia. 
  • terapia psychologiczna – zapewnienie bezpiecznych warunków do swobodnego wyrażania emocji, rozwijanie umiejętności emocjonalnych, rozwój umiejętności wyrażania i radzenia sobie z emocjami ze szczególnym uwzględnieniem złości, nauczenie technik relaksacji i uważności własnego ciała, wzmacnianie mocnych stron dziecka; 
  • terapia pedagogiczna – polegająca na wielozmysłowej stymulacji dziecka, wykonywaniu ćwiczeń z zakresu terapii ręki, stymulowania analizy i syntezy wzrokowej i słuchowej, udzielaniu wskazówek do pracy w domu zgodnie z programem terapeutycznym i osiąganymi przez dziecko postępami; 
  • ścisła współpraca z rodzicami – opracowanie indywidualnego programu terapeutycznego na podstawie diagnozy zespołu WWPM. Program jest dostosowany do indywidualnych potrzeb dziecka i jego rodziny.

Jakimi metodami pracujemy?

  • Palin PCI (Parent – Child Interaction Therapy) skoncentrowana na relacji rodzic – dziecko, 
  • videotrening 
  • techniki upłynniające mówienie 
  • psychoedukacja dotycząca emocji, relaksacja wizualizacja, techniki zabawowe i twórcze, bajkoterapia, arteterapia, drama oraz Trening uważności. 
  • Metoda Dobrego Startu wg. Marty Bogdanowicz; 
  • inne terapie dostosowane do potrzeb i możliwości dziecka;

Prowadzący:

mgr Alicja Pałac-Nożewska - psycholożka

mgr Hanna Szepietowska – psycholożka, terapeutka pedagogiczna

Czas trwania warsztatów: PAŹDZIERNIK 2021 - CZERWIEC 2022 środy 08:00-11:00

Zgłoszenia na kolejne edycje: telefonicznie u prowadzących pod numerem telefonu: 22/ 822-36-01; 822-06-11; 822-60-47 wewn. 104, 109, 111.

 

Rok szkolny 2022/2023