A A A

WCZESNE WSPOMAGANIE PŁYNNOŚCI MÓWIENIA (WWPM)

Program Wczesnego Wspomagania Płynności Mówienia (WWPM) to kompleksowe działania terapeutyczne mające na celu upłynnienie mowy dziecka oraz stymulowanie psychoruchowego i społecznego rozwoju od momentu wystąpienia wczesnych objawów niepłynności mówienia.

Ogólny program WWPM:

  • terapia logopedyczna – uwzględniająca metody upłynniania mowy jak i modelujące postawy wobec mówienia. 
  • terapia psychologiczna – zapewnienie bezpiecznych warunków do swobodnego wyrażania emocji, rozwijanie umiejętności emocjonalnych, rozwój umiejętności wyrażania i radzenia sobie z emocjami ze szczególnym uwzględnieniem złości, nauczenie technik relaksacji i uważności własnego ciała, wzmacnianie mocnych stron dziecka; 
  • terapia pedagogiczna – polegająca na wielozmysłowej stymulacji dziecka, wykonywaniu ćwiczeń z zakresu terapii ręki, stymulowania analizy i syntezy wzrokowej i słuchowej, udzielaniu wskazówek do pracy w domu zgodnie z programem terapeutycznym i osiąganymi przez dziecko postępami; 
  • ścisła współpraca z rodzicami – opracowanie indywidualnego programu terapeutycznego na podstawie diagnozy zespołu WWPM. Program jest dostosowany do indywidualnych potrzeb dziecka i jego rodziny.

Jakimi metodami pracujemy:

  • Palin PCI (Parent – Child Interaction Therapy) skoncentrowana na relacji rodzic – dziecko, 
  • videotrening 
  • metody upłynniające mówienie (np. metoda wystukiwania sylab dra Krzysztofa Szamburskiego) 
  • psychoedukacja dotycząca emocji, relaksacja wizualizacja, techniki zabawowe i twórcze, bajkoterapia, arteterapia, drama oraz Trening uważności. 
  • Metoda Dobrego Startu wg. Marty Bogdanowicz; 
  • inne terapie dostosowane do potrzeb i możliwości dziecka;

Prowadzący: 

mgr Alicja Pałac-Nożewska - psycholożka
mgr Łukasz Kowalczyk - logopeda , pedagog specjalny
mgr Hanna Szepietowska – psycholog, terapeutka pedagogiczna; 

Czas trwania warsztatów: LISTOPAD 2020 - CZERWIEC 2021 środy 8.00-11.00

Zgłoszenia na kolejne edycje: telefonicznie u prowadzących pod numerem telefonu:

Centrala: 22 822 60 47; 22 822 36 01; 22 822 06 11  wewn.: 104, 109, 111


Rok szkolny 2020/2021