A A A

Ewa Kozłowska - surdopedagog, logopeda, nauczyciel techniki mowy i emisji głosu, absolwentka Wyższej Szkoły Pedagogiki Specjalnej oraz Podyplomowego Studium Wymowy przy Akademii Teatralnej w Warszawie.

 W Poradni zajmuje się diagnozą i terapią dzieci i młodzieży z uszkodzonym narządem słuchu. Członek Zespołu Orzekającego ds. dzieci i młodzieży z wadą słuchu.