A A A

Fizjoterapia

Fizjoterapia [gr. phýsis ‘natura’, therapeía ‘opieka’, ‘leczenie’], dział medycyny obejmujący wiele zróżnicowanych działań terapeutycznych. Ta dziedzina medycyny obejmuje między innymi: kinezyterapię (leczenie ruchem), ergoterapię (leczenie pracą), masaż leczniczy, terapię manualną

Jako jedyna Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno Pedagogioczna posiadamy w swoim składzie profesjonalistów z tej dziedziny medycyny. Pozwala nam to na kompleksowe świadczenie terapii WWR na rzecz naszych podpoiecznych

Na zajęciach fizjoterapeutycznych pracujemy nad właściwym rozwojem fizycznym, a co za tym idzie również psychicznym i poznawczy dzieci.

Korygujemy wady postawy oraz wspieramy prawidłowy rozwój dzieci z różnego rodzaju zaburzeniami takimi jak:

  1.  wady genetyczne,
  2.  urazy okołoporodowe - asymetrie,
  3.  wady postawy,
  4.  zaburzenia napięcia mięśniowego,
  5.  zaburzenia integracji sensorycznej.

Prowadzimy terapie wyspecjalizowanymi technikami i metodami takimi jak: terapia manualna, PNF, Bobath, terapia SI, Metoda Ruchu Rozwijającego wg W. Sherborne, elementy terapii INPP, terapia ręki.

Na zajęciach pracujemy nad normalizowaniem napięć mięśniowych, wzmacnianie mięśni posturalnych, stymulują układ nerwowy do prawidłowego funkcjonowania, a także prowadzimy ćwiczenia ogólnousprawniające oraz oddechowe.