A A A

Zajęcia grupowe wspierające rozwój manualny

Zajęcia wspierające rozwój manualny to ćwiczenia gimnastyczne całego ciała prowadzące do stabilizacji centralnej oraz swobodnej pracy kończyn.

 

Terapia ręki przede wszystkim skierowana jest do dzieci, które mają: zaburzenia napięcia w obrębie kończyny górnej, nieprawidłową postawę ciała, problemy z wykonywaniem codziennych czynności, problemy w zabawach manipulacyjnych, precyzyjnych, manualnych, problemy grafomotoryczne, zaburzenia kontroli wzrokowo-ruchowej, problem z koordynacją ruchową, wolne tempo uczenia się nowych czynności motorycznych.

 

Czas trwania zajęć:  październik 2020 r. – styczeń 2021r. 

Uczestnicy grupy: Dzieci 6-8 lat z obniżona sprawnością manualną.

Termin zajęć:  wtorek 16.00 - 16.45

Prowadząca:  Aleksandra Paderewska   - pedagog specjalny

Zapisy telefoniczne u prowadzącej:  Centrala: 22 822 60 47; 22 822 36 01; 22 822 06 11:  wewnętrzy 201.

 

Rok szkolny 2020/2021