A A A

Rodziców zaniepokojonych rozwojem swoich dzieci zapraszamy na diagnozę funkcjonalną – dzieci od 6 miesiąca do 7 roku życia

Dokonywana diagnoza ma na celu określenie etapu rozwojowego dziecka oraz wykrycie ewentualnych opóźnień, dysharmonii i nieprawidłowości rozwojowych. Badanie pozwala na ustalenie czy diagnozowane dziecko rozwija się harmonijnie oraz zgodnie z oczekiwaniami rozwojowymi określonymi w ramach każdego przedziału wiekowego. Umożliwia także ocenę ważnych sfer i aspektów rozwoju, a w szczególności tych, które są uznane za znaczące dla powodzenia dziecka w życiu społecznym i edukacji. Przeprowadzenie diagnozy dziecka w określonym wieku zakończone jest wykreśleniem profilu jego umiejętności, z którego wynika, które sfery rozwoju są rozwinięte prawidłowo, które są opóźnione, a które przyśpieszone.

Sfery rozwoju, zamieszczone na każdej karcie pozwalają na ocenę następujących umiejętności: 

  • rozwoju ruchowego, 
  • motoryki precyzyjnej i lateralizacji, 
  • spostrzegania wzrokowego i koordynacji wzrokowo-ruchowej, 
  • komunikowania się i mowy,  
  • emocji i relacji społecznych, 
  • funkcji behawioralnych,  
  • umiejętności przedszkolnych i szkolnych

Zapisy telefoniczne u prowadzącej  zajęcia: Aleksandra Paderewska   – pedagog specjalny 

Centrala: 22 822-36-01;  22 822-60-47; 22 822-06-11 wew.201.

Mail: apaderewska@eduwarszawa.pl


Rok szkolny 2023/2024