A A A

Trening Umiejętności Społecznych dla młodzieży z zespołem Aspergera

Cel warsztatów: rozwijanie kompetencji społecznych, komunikacyjnych i radzenia sobie z emocjami

Program warsztatów:

 • nauka radzenia sobie w różnych sytuacjach społecznych w zależności od okoliczności miejsca, czasu i osób biorących udział w danym wydarzeniu
 • ćwiczenia adekwatnych sposobów komunikowania się: 
  • komunikacja werbalana 
  • komunikacja niewerbalna 
 • rozwijanie umiejętności planowania działań 
 • emocje: 
  • rozpoznawanie emocji podstawowych i złożonych 
  • rozpoznawanie emocji własnych i u innych o radzenie sobie z trudnymi emocjami 
 • przygotowywanie strategii radzenia sobie ze stresem 
 • stosowanie technik relaksacyjnych 

Czas trwania: od października 2022 r. do czerwca 2023 r.

środy godz. 17.30 – 18.45  

piątek godz. 16.30 – 17.45 

Prowadzący: mgr Marcin Bonaszewski   psycholog

Zgłoszenia na warsztaty: telefonicznie u prowadzącego: nabór zamknięty

 

Rok szkolny 2022/2023