A A A

DIAGNOZA WYŻSZYCH FUNKCJI SŁUCHOWYCH APD - NEUROFLOW

NEUROFLOW AKTYWNY TRENING SŁUCHOWY JEST METODĄ DEDYKOWANĄ DLA DZIECI I MŁODZIEŻY Z ZABURZENIAMI PRZETWARZANIA SŁUCHOWEGO i DEFICYTAMI UWAGI SŁUCHOWEJ.

NASZA PORADNIA JEST CERTYFIKOWNĄ PLACÓWKĄ W KTÓREJ MOŻNA WYKONAC BEZPŁATNĄ DIAGNOZĘ WYŻSZYCH FUNKCJI SŁUCHOWYCH DLA DZIECI Z ZABURZENIAMI PRZETWARZANIA SŁUCHOWEGO (CENTRALNYMI ZABURZENIAMI SŁUCHU) ORAZ DZIECI Z GRUPY RYZYKA TYCH ZABURZEŃ OD 4 ROKU ŻYCIA.

WARUNKIEM PRZEPROWADZENIA BADANIA JEST POSIADANIE AKTUALNEGO BADANIA SŁUCHU (AUDIOGRAM TONALNY).

Jeśli chcesz sprawdzić czy u Twojego dziecka występują zaburzenia przetwarzania słuchowego- zgłoś się do certyfikowanych terapeutów Neuroflow ATS w naszej Poradni:

Edyta Brzusko 

Monika Szymańska - Matejek   

Telefon kontaktowy 22 822-60-47, 822-06-11 wew. 102, 202

Przed zgłoszeniem dziecka na diagnozę prosimy o zapoznanie się ze szczegółami treningu Neuroflow ATS: https://www.neuroflow.pl oraz z zasadami zachowania reżimu sanitarnego w poradni: https//www.poradnia-top.pl zakładka-procedury.

 


Rok szkolny 2022/2023