A A A

ZESPÓŁ TERAPII TRUDNOŚCI SZKOLNYCH DZIECI I MŁODZIEŻY;

Pomoc dla dzieci i młodzieży z trudnościami w uczeniu się, w tym - ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu oraz w uczeniu się matematyki, ze szczególnym uwzględnieniem uczniów z wadami słuchu i zaburzeniami mowy.

Pomagamy uczniom, których problemy objawiają się:

 • wolnym tempem czytania, błędami w czytaniu: myleniem liter podobnych graficznie, opuszczaniem liter, wyrazów lub całych wierszy, trudnościami w zrozumieniu czytanej treści, niechęcią do czytania zwłaszcza głośnego;
 • trudnościami z opanowaniem poprawnej pisowni m.in. myleniem liter podobnych słuchowo lub/i graficznie, opuszczaniem, dodawaniem, przestawianiem liter, zniekształcaniem zapisu całych wyrazów, błędami ortograficznymi i interpunkcyjnymi;
 • brzydkim i nieczytelnym pismem;
 • trudnościami w liczeniu, rozwiązywaniu zadań z treścią, zastosowaniu wiedzy matematycznej w praktyce. wolnym tempem czytania, błędami w czytaniu: myleniem liter podobnych graficznie, opuszczaniem liter, wyrazów lub całych wierszy, trudnościami w zrozumieniu czytanej treści, niechęcią do czytania zwłaszcza głośnego;

Oferujemy profesjonalną diagnozę:

 •  psychologiczną-pedagogiczną - ustalenie ogólnego poziomu rozwoju umysłowego i emocjonalnego oraz poziomu rozwoju funkcji percepcyjno - motorycznych zaangażowanych w proces czytania i pisania.

Grażyna Cerańska  
Beata Maria Stojanowska  

Wioletta Janczara 

 • psychologiczno- pedagogiczną - w przypadku niepowodzeń w nauce matematyki  

Agnieszka Mazurek-Krencik
Joanna Tokarska  

Wioletta Janczara 

 • indywidualną (zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, zajęcia psychoedukacyjne) dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjów, liceów, techników
 • grupową - dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów
 • unika zabaw na zjeżdżalniach, huśtawkach, drabinkach, karuzeli,
 • cierpi na chorobę lokomocyjną,
 • nie lubi gier i zabaw sportowych, ma kłopoty ze złapaniem piłki,
 • jest ogólnie rzecz ujmując "niezgrabne" ruchowo; często myli strony: prawo-lewo,
 • ma opóźniony rozwój mowy, obniżoną percepcję słuchową i wzrokową, z trudem zapamiętuje,
 • jest nadwrażliwe na pewne dźwięki,
 • ma trudności w nauce czytania i pisania; pisze litery i cyfry lustrzanym pismem,
 • jest nadpobudliwe psychoruchowo,
 • ma trudności z koncentracją uwagi,
 • negatywnie reaguje na bodźce dotykowe; nie lubi mycia włosów, czesania, obcinania paznokci; unika pewnych tkanin; nie lubi chodzić boso; podczas mycia zębów pojawia się odruch wymiotny?
 • Zajęcia indywidualne- terapia funkcji poznawczych dla dzieci 5-10 z niższym niż przeciętnym poziomem inteligencji lub niepełnosprawnością intelektualną stopnia lekkiego. Warunek zakwalifikowania- aktualna diagnoza psychologiczna i gotowość dziecka do podejmowania kontaktu zadaniowego.
 • Terapia neuropsychologiczna dla dzieci i młodzieży 6- 18 lat. Warunek zakwalifikowania- aktualna diagnoza neuropsychologiczna stwierdzająca obecność deficytów neuropsychologicznych.
 • Diagnoza psychologiczna dzieci z klas 1-8 (diagnoza poziomu rozwoju intelektu, spektrum autyzmu, ADHD) oraz terapią dzieci i młodzieży w wieku 10-15 lat zmagających się z odczuwanym lękiem, obniżonym nastrojem, trudnościami relacyjnymi oraz z niskim poczuciem własnej wartości.
 • Indywidualne konsultacje wychowawcze i porady psychoedukacyjne dla rodziców oraz grupy rozwojowe dla dzieci i młodzieży.


Prowadzimy terapię dzieci i młodzieży z dysleksją rozwojową:

Grażyna Cerańska  

 Beata Maria Stojanowska

 

Prowadzimy również terapię dzieci z trudnościami w nauce matematyki:

Agnieszka Mazurek-Krencik
Joanna Tokarska

Współpracujemy z rodzicami, którzy pragną pomóc swojemu dziecku (wskazówki do pracy w domu, literatura, pomoce) oraz z nauczycielami i pedagogami. Na życzenie rodziców lub opiekunów wydajemy opinie w powyższych sprawach dla potrzeb instytucji oświatowych i komisji egzaminacyjnych.

Wspomaganie rozwoju dzieci w wieku 4 - 10 lat z problemami w rozwoju wzroku, słuchu lub mowy, opóźnionym rozwojem psychoruchowym oraz trudnościami w uczeniu się.

Integracja sensoryczna.

Proponujemy nową metodę terapii: Integrację Sensoryczną SI - metodę uczenia poprzez zmysły. Jest to amerykańska metoda terapeutyczna znana w Polsce od 1993 roku. Jakie objawy mogą świadczyć o występowaniu zaburzeń w zakresie Integracji Sensorycznej? Zastanów się i odpowiedz sobie na następujące pytania.

Czy Twoje dziecko:

Jeżeli odpowiedzieli Państwo twierdząco przynajmniej na kilka z powyższych pytań - jest to wskazanie do zdiagnozowania poziomu rozwoju procesów integracji sensorycznej dziecka. Terapeuta SI z naszej Poradni na podstawie klinicznej obserwacji i specjalistycznych testów postawi diagnozę i opracuje indywidualny program terapii. Podczas specjalnie dobranych zabaw ruchowych dziecko w sposób naturalny będzie wyrównywało deficyty w zakresie funkcjonowania poszczególnych systemów zmysłowych. Postęp najpierw ujawni się w sferze sprawności fizycznej dziecka, następnie w jego funkcjonowaniu emocjonalnym; poprawie ulegną funkcje wzrokowe, słuchowe i mowa czynna.

Twoje dziecko zacznie osiągać sukcesy w nauce!

Zapraszają dyplomowani terapeuci SI:

Anna Czeranowska

Monika Piechota

Agnieszka Scisłowska

 

Wioletta Janczara

 

Diana Wyrębek Walters

 

Konsultacje i badania są bezpłatne.