A A A

ZESPÓŁ PSYCHOTERAPII MŁODZIEŻY I TERAPII RODZIN

Pomoc dla młodzieży z problemami emocjonalnymi i zachowania oraz dla ich rodziców i opiekunów.

Oferujemy psychoterapię indywidualną dla młodzieży

  • z zaburzeniami nerwicowymi –lękowymi, depresyjnymi, mającymi trudności w relacjach z innymi: w porozumiewaniu się, nawiązywaniu i podtrzymywaniu przyjaźni, rozwiązywaniu konfliktów;
  • chcącymi lepiej siebie rozumieć, lepiej radzić sobie ze stresem i kontrolowaniem impulsów;
  • potrzebującymi zbudować pozytywny obraz siebie, stabilną samoocenę, wiarę we własne możliwości, poczucie własnej skuteczności, optymizm.

Terapię rodzinną proponujemy rodzinom, które zgłaszają np. konflikty między członkami rodziny, trudności w porozumiewaniu się, depresje młodzieńcze, lęki u młodzieży, złość, agresję.

Oferujemy pomoc, jeśli rodzina ma potrzebę:

  • lepiej poznać siebie nawzajem, poprawić komunikację między sobą;
  • zrozumieć zadania rozwojowe wynikające z cyklu życia rodziny;
  • umożliwić rozwój poszczególnym członkom i pomóc osiągnąć własną tożsamość u dorastającego dziecka;
  • zobaczyć swą siłę, która pomoże znaleźć inne sposoby opisu rzeczywistości, radzenia sobie z trudnościami.

Oferujemy pomoc dla rodziców/opiekunów zaniepokojonych zachowaniem dziecka, chcących poszukać nowych sposobów porozumiewania się z nim.

Proponujemy konsultacje dla nauczycieli, psychologów i pedagogów szkolnych.

Zajęcia grupowe:

  • Warsztaty dla rodziców dzieci w wieku 3-12 lat- „Jak wytyczać dzieciom jasne granice” – prowadzi:  B. Podgórska
  • Warsztaty dla rodziców- „Rodzic wobec emocji towarzyszących jąkaniu się dziecka”- prowadzi J. Marzec

Nasz zespół tworzą psychologowie i pedagog po odbyciu właściwego szkolenia w zakresie psychoterapii indywidualnej i terapii rodzin:

Konrad Lewandowski 

Justyna Marzec

Beata Podgórska

Joanna Rogala-Floryan

Małgorzta Świć

Aneta Szaron-Bednarska