A A A

ZESPÓŁ POMOCY PSYCHOLOGICZNEJ RODZINIE Z MAŁYM DZIECKIEM (0-6 lat)

I DZIECKIEM W MŁODSZYM WIEKU SZKOLNYM (do 12 r. ż.)

Poradnia TOP, jako pierwsza w Polsce w 1997 r. powołała Zespół ds. Pomocy Psychologicznej Rodzinie z Małym Dzieckiem, dostrzegając potrzebę wczesnej profilaktyki. Dysponuje kadrą doświadczonych psychologów i pedagogów. Poradnia TOP jest koordynatorem miejskiego systemu wczesnego wspomagania rozwoju dziecka i udziela informacji w zakresie specjalistycznej pomocy dziecku zagrożonemu niepełnosprawnością, świadczonej przez jednostki m.st. Warszawa (wykaz zespołów wczesnego wspomagania rozwoju na stronie: www.pomocdziecku.um.warszawa.pl)

Komu pomagamy? Wszystkim rodzicom, którzy:

 • mają problemy z dziećmi
 • chcą wiedzieć, czy ich dziecko rozwija się prawidłowo
 • są zaniepokojeni zachowaniem swojego dziecka,
 • nie radzą sobie z kłopotami wychowawczymi
 • dostrzegają trudności w rozwoju dziecka
 • zauważają problemy w jego funkcjonowaniu społecznym i emocjonalnym,

Formy pomocy:

 • udzielanie wsparcia rodzinie w sytuacjach kryzysowych, dotykających dzieci (rozwód, śmierć członka rodziny, przewlekła choroba)
 • konsultacje, porady i pomoc terapeutyczna w zakresie trudności wychowawczych, problemów emocjonalnych i społecznych dzieci
 • terapia dzieci z zaburzeniami emocjonalnymi i społecznymi
 • przeprowadzanie diagnozy rozwoju poznawczego (do 6 r. ż.), emocjonalnego i społecznego dzieci
 • ocena dojrzałości szkolnej dzieci 5-6 letnich • psychoterapia rodzinna (E. Sanigórska)
 • udzielanie konsultacji rodzicom dzieci i młodzieży z Zespołem Aspergera
 • konsultacje i poradnictwo psychologiczno-seksuologiczne dla dzieci, młodzieży, rodziców i specjalistów w zakresie problemów związanych z przejawami seksualności dzieci i młodzieży; w tym dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością, wspierania rozwoju psychoseksualnego i profilaktyki zachowań niekorzystnych rozwojowo, edukacji seksualnej, trudności związanych z rozwojem seksualnym.

 

Nasz zespół tworzą psychologowie i pedagodzy:

Marcin Bonaszewski , Anna Chrzanowska ,  Małgorzata Woźniak-Prus,  Katarzyna Pachniewska ,   Hanna Szepietowska Aneta Szaron-Bednarska, Olga Hellich, Diana Wyrębek Walters