A A A

ZESPÓŁ TERAPII LOGOPEDYCZNEJ 

Proponujemy:

 • konsultacje logopedyczne dla dzieci i młodzieży,
 • diagnozę i terapię dzieci z zaburzeniami mowy o różnej etiologii a szczególnie:
  • autystycznych,
  • opóźnionych w rozwoju intelektualnym,
  • z wadami twarzoczaszki (m.in. z rozszczepami),
  • z dyzartią,
  • z alalią.
 • diagnozę i terapię surdologopedyczną dzieci od wieku niemowlęcego do starszego szkolnego.
 • terapię logopedyczną młodzieży po uszkodzeniach mózgu,
 • terapię grupową dla osób jąkających się,
 • diagnozę i terapię metodą SI dla dzieci z zaburzeniami mowy oraz integracji sensorycznej,
 • konsultacje dla rodziców dzieci z zaburzeniami mowy na tle emocjonalnym,
 • konsultacje dla logopedów, nauczycieli, pedagogów i studentów.

Edyta Brzusko
Agnieszka Ciesielska
Małgorzata Golanowska
Agnieszka Hajłasz
Marlena Kurowska
Łukasz Kowalczyk 
Agnieszka Siwińska
Ewa Kozłowska
Joanna Skoczyńska
Barbara Skrzyńska
Krzysztof Szamburski
Monika Szymańska-Matejek
Edyta Wrzesińska

 

 

 

 

 

 

W naszej Poradni ma siedzibę Zarząd Główny oraz Oddział Mazowiecki Polskiego Związku Logopedów.